Dybdekompetanse innen integrasjon og sikkerhet

ifront er et lite og uavhengig konsulentselskap som har spesialisert seg på rådgivning og systemutvikling innenfor områdene integrasjon og sikkerhet.

ifront leverer løsninger både på Java og .NET, og flere av konsulentene har lang erfaring med begge teknologier. Vi går vanligvis inn som deltager i kundenes prosjekter, men kan også ta totalansvar for leveranser til kunde.

Integrasjon

I dagens samfunn er det mange ulike datakilder og systemer som er kritiske for at en bedrift kan tilby sine varer og tjenester på en kostnadseffektiv og attraktiv måte for sine kunder. Som regel er det en fordel om de ulike datastrømmene og systemene kan fremstå som et integrert hele. ifronts konsulenter er ekspert på integrasjon av ulike datasystemer og datakilder.
 Les mer...

Sikkerhet

Stadig flere transaksjoner mellom 2 parter foregår over Internett, enten det er snakk om betalingstransaksjoner eller informasjonsutveksling. Det er kritisk for virksomheter og enkeltpersoner å vite at den de kommuniserer med virkelig er den de gir seg ut for. Det er også kritisk at informasjon ikke er tilgjengelig for uvedkommende. PKI (Public Key Infrastructure) er en infrastruktur som gjør det mulig å benytte digitale sertifikater for sikker autentisering, signering og kryptering. ifront har praktisk erfaring med PKI.
 Les mer...

 
Dronningens gate 6, 0152 Oslo | Org.nr. 982 349 192 | Tlf 22 91 07 71