Kunder

NAV
ifront har bidratt med kompetanse på sikkerhet og JEE inn mot NAV elektroniske mottak for samhandling med helsevesenet i Norge.
ifront har levert en ASP.Net applikasjon for aggregering og presentasjon av telefonistatistikk.
EVRY
ifronts konsulenter har gjennom en årrekke bidratt med spisskompetanse til EVRY innenfor et bredt spekter av løsninger. Dette være seg prosjektledelse, arktitekturansvar og systemutvikling innen elektronisk meldingsutveksling, løsninger knyttet til formidling av informasjon fra offentlige og private registre for tilgjengeliggjøring via web og integrasjon mot fagapplikasjoner hos kunder, krypteringsløsninger med mer.
ifront har bidratt med utvikling og rådgivning hos divisjonen for Bank og Finans i mange år.
Kongsberg Defence Systems - Kongsberg Gruppen
Kongsberg Gruppen har en løsning for sikker kommunikasjon mellom et firmanettverk og bærbare PCer ute på reise. Dataene blir kryptert med en algoritme som er godkjent for sikkerhetsnivå opp til BEGRENSET (NATO RESTRICTED). Krypteringen skjer i en ekstern krypteringsenhet som er tilkoblet datamaskinen via USB. ifront bisto Kongsberg Gruppen med å få denne løsningen til å støtte Windows 7.
Anonym
ifront har bistått med løsninger knyttet til bruk av Fame database for tidsserier.
NSB
ifronts konsulenter har samarbeidet med NSB siden begynnelsen av 1990-tallet.
Internasjonalt Hus
ifront har laget en automatisk tjeneste for bestilling og formidling av tolketjenester over telefon for Internasjonalt Hus.
Opplysningen 1881
Opplysningen 1881 er Norges største callsenter. ifront har levert viktige deler av verktøyene som Opplysningen 1881s kundebehandlere benytter.
Visma Retail
ifront har levert et system for kjøleovervåkning til Visma Retail. ifront har også bidratt med vesentlige deler av Visma Retails nyeste butikkdataløsning.
Nets
Sikkerhetsportalen fra BBS (nå Nets) ble lansert i desember 2005. For å tilby sertifikater med standard sikkerhetsnivå hadde BBS en bestillingstjenste hvor brukere kunne bestille og laste ned en elektonisk ID for installasjon i en nettleser. ifront fikk oppdraget med å lage denne bestillingstjensten.
Helsebygg Midt-Norge, St. Olavs Hospital
ifront har laget programvare for å bestille kvalifiserte sertifikater og laste disse ned på smartkort for St. Olavs Hospital.
Forsvaret
ifront har hjulpet forsvaret med å utvikle datasystemer som er sikkerhetssertifisert for Common Criteria EAL4.
Fast Search and Transfer
ifront hjalp Fast med å porte søkemotoren til Windows.
 
Dronningens gate 6, 0152 Oslo | Org.nr. 982 349 192 | Tlf 22 91 07 71