Sikkerhet

Områder hvor vi har levert sikkerhetskompetanse inkluderer:

Systemer med høye sikkerhetskrav

  • EAL4 sertifisert system for sikker filoverføring mellom ulike graderingsnivåer (f.eks. HEMMELIG og NATO SECRET)
  • Betalingsløsninger på internett
  • Sikker autentisering og autorisering av brukere og maskiner

Public Key Infrastructure (PKI)

  • Design og utvikling av Registration Authority (RA) med lasting av sertifikater på smartkort
  • Design og utvikling av Registration Authority (RA) med softsertifikater
  • Nøkkeladministrasjons-systemer basert på HP OpenView

 
Dronningens gate 6, 0152 Oslo | Org.nr. 982 349 192 | Tlf 22 91 07 71