Opplysningen 1881

Intelecom (før Nexans Distribusjon) vant oppdraget til Telenor Teleservice om å oppgradere plattformen for Opplysningen 1881, et av Norges aller største call centre. Tjenesten kjennetegnes av stor trafikk med strenge krav til responstider, stabilitet og tilgjengelighet.

Ytelse

Kundene betaler for hvert sekund og krever lynraske svar. Telefonsentralene krever umiddelbare svar på hva som skal skje med en samtale. Dette betyr at alle transaksjoner må håndteres uten noe venting. Under perioder med høy last er det et betydelig antall transaksjoner som skal håndteres, og det holder ikke at 99,99% blir besvart lynraskt, alle må besvares umiddelbart.

Stabilitet og tilgjengelighet

Eventuell nedetid på systemet vi få store økonomiske konsekvenser, det er et krav at systemet alltid er oppe. Dette medfører at systemet må være oppe selv under planlagt vedlikehold og oppgraderinger.

Veien til målet

Tidlig i prosjektet ble det laget simulatorer som testet mulige flaskehalser. Hvor mange transaksjoner klarer den valgte databasen å håndtere? Hvor lang tid bruker den på hver transaksjon? Med dette i bakholdet ble det laget en database modell, som på nytt ble stress testet. Systemet krever redundans både i software og i hardware samt svært gode feilhåndteringsmekanismer. Det skal svært mye til for at tjenesten skal falle helt bort.

Kommentar fra Tarald Haugen (Prosjektleder Intelecom)

"Vi valgte ifront til å gjøre jobben med IT løsningen for å sikre en god implementasjon og for å være sikker på at systemet klarte den store lasten og strenge krav til responstid og oppetid. Systemet har også mange grensesnitt mot forskjellige andre IT løsninger.

Vår kunde (Telenor Teleservice) er svært fornøyd med den totale IT løsningen. Hele systemet består av ni sentrale windows og unix servere og har praktisk talt vært uten nedetid.

Prosjektet har også gjort seg bemerket hos de andre underleverandørene for raskt å forstå deres systemer og protokoller, og lage en stabil integrasjon. Dette gjelder både datavarehus, offentlig telefonnett, moderne telefonservere.

Vi valgte også å bruke ifront som første linje support i oppstarten for å sikre oppetid, stabilitet og tilfredshet hos kunden."

Teknologi

C++, MS SQL Server, Tsapi

Oppdatert 2009.03.06
 
Dronningens gate 6, 0152 Oslo | Org.nr. 982 349 192 | Tlf 22 91 07 71