Anonym

FAME (Forecasting Analysis and Modeling Environment), en spesialisert database for bruk mot tidsserier med et sett API'er og et domene-spesifikt programmeringsspråk, er et viktig verktøy for denne kunden. Programvaren er mye brukt i sentralbanker og finansinstitusjoner over hele verden. Les mer på wikipedia og Sungard for mer informasjon om FAME. De ønsket å leie inn en konsulent som kunne ivareta kundens behov for utviklingskompetanse på området. I tillegg til standard FAME programvare som Multiple Client Analytical Database Server (MCADBS), accessPoint og Populator add-in til Microsft Excel har kunden noe egenutviklet programvare. Den består av en database med metadata som benyttes for å knytte flere attributter til tidsseriene enn det FAME tilbyr og som benyttes i søk av en ASP.Net applikasjon og en egenutviklet add-in til Micosoft Excel. En Java applet benyttes for å vise tidsseriene som grafer og for export til bl.a. Excel.

ifront vant konkurransen om dette oppdraget og bygget raskt kompetanse på FAME og kundens egenutviklede applikasjoner. Deler av ASP.Net applikasjonen ble modifisert og enkelte deler ble skilt ut i en Windows service. Vedkommende som hadde laget appleten var sluttet, og kildekoden var ikke å oppdrive. ifronts konsulent gjenskapte Java-koden vha. en Java decompiler, og bygget en ny applet med forbedret funksjonalitet i forhold til den opprinnelige. Antall linjer i applet'en ble redusert med 87%!

ifront overtok vedlikeholdet av Excel add-in for søk i metadataene. Kravspesifikasjon og løsningsbeskrivelse for sikring av remote FAME ressurser ble utarbeidet.

Teknologi

ASP.Net, C#, Java, FAME AccessPoint, TimeIQ, TimeIQ Charts

Roller

Utvikler, arkitekt

Oppdatert 2009.04.20
 
Dronningens gate 6, 0152 Oslo | Org.nr. 982 349 192 | Tlf 22 91 07 71