Nets

Brønnøysundregistrene og BBS (nå Nets) inngikk 1. juli 2005 en rammeavtale om sikkerhetsportaltjenester. Avtalen innebar at BBS skulle tilby tjenester for sikker identifisering, signering, arkivering og kryptering for kommunikasjon med og i offentlig sektor. Tjenestene skulle baseres på bruk av eksisterende PKI-baserte eID’er i markedet. Sikkerhetsportalen fra BBS ble lansert i desember 2005. Teknisk fungerte Sikkerhetsportalen utmerket, men det viste seg at forretningsmodellen som lå til grunn for denne løsningen ikke fikk tilslutning fra leverandørene av såkalte eID’er, og Sikkerhetsportalen ble stengt.

Sikkerhetsportalen hadde støtte for sertifikater på smartkort (høyt sikkerhetsnivå) og sertifikater på fil som lagres i en nettleser på en datamaskin (standard sikkerhetsnivå). For å tilby sertifikater med standard sikkerhetsnivå hadde BBS for en bestillingstjenste hvor brukere kunne bestille og laste ned en elektonisk ID for installasjon i en nettleser. ifront fikk oppdraget med å lage denne bestillingstjensten. Bestillingstjenesten var et av flere delprosjekt som inngigg i Sikkerhetsportalen. ifront hadde også ansvar for prosjektledelsen i Bestillingstjenesten i deler av prosjektperioden.

For å bestille en elektronisk ID i Bestillingstjenesten måtte brukeren ha en godkjent engangskode. Disse engangskodene lagde Bestillingstjenesten etter at bruker hadde angitt fødselsnummer og navn, og blitt kontrollert mot folkeregisteret. Engangskodene ble sendt i posten til registrert bostedsadresse. Når man hadde fått engangskodene ble disse benyttet sammen med fødselsnummer som autentisering får å få bestillt eller sperret et sertifikat. Bestillingstjensten benyttet ZebSign som CA.

Teknologi

PKI, XML/DSIG, Java, JSF, Spring, Acegi, Hibernate, Oracle, MySQL, IBM WebSphere, Tomcat, Ant, CVS, Subversion, LoadRunner

Roller

Prosjektleder, arkitekt, utvikler

Oppdatert 2013.04.14
 
Dronningens gate 6, 0152 Oslo | Org.nr. 982 349 192 | Tlf 22 91 07 71