EVRY

Divisjonen Bank & Finans hos EVRY tilbyr komplette og integrerbare IT-løsninger for bank- og finansbransjen, nasjonalt og internasjonalt. De leverer blant annet totalløsninger for banker (depot, reskontro, lån, valuta, minibank, betalingsformidling, fondshandel mm) og applikasjoner for bankenes kunder (NettBank, Sparnett, NORnett og Nettbedrift).

ifronts konsulenter har hatt et langvarig samarbeid med EVRYs avdeling for bedriftsmarkedet. Avdelingen leverer blant annet tykke klienter som kjører mot AIX server og klienter for Web. Arbeidsoppgavene har variert fra prosjektledelse, programutvikling og arbeid for å bedre kvalitet i allerede eksisterende produksjonsapplikasjoner til prosessforbedring rundt forvaltning og andre linje support på applikasjonene. Programutvikling er gjort i C++ (på AIX) og Java mot Oracle og MQseries.

ifront har levert kompetanse på stabilitet og systemintegrasjon til EVRY, og hjulpet avdelingen til å komme i en posisjon der hverdagen ikke handler om brannslukking, men om nyutvikling og løsninger på nye plattformer. ifront har bidratt med å modernisere applikasjoner hos EVRY, blant annet med kompetanse på JMS, JSF, Spring, Spring Security, Spring WebFlow, Hibernate og RichFaces.

ifront har også vært en vesentlig bidragsyter til en overgang fra EJB til Spring, parallellisert og effektivisert applikasjoner, og bidratt til å erstatte enkelte WebSphere appliasjonsservere med Jetty servlet containere.

Oppdatert 2013.04.14
 
Dronningens gate 6, 0152 Oslo | Org.nr. 982 349 192 | Tlf 22 91 07 71