EVRY

ifronts konsulenter har gjennom en årrekke bidratt med spisskompetanse til EVRY innenfor et bredt spekter av løsninger. Dette være seg prosjektledelse, arktitekturansvar og systemutvikling innen elektronisk meldingsutveksling, løsninger knyttet til formidling av informasjon fra offentlige og private registre for tilgjengeliggjøring via web og integrasjon mot fagapplikasjoner hos kunder, krypteringsløsninger med mer.

Innen området for "Elektronisk meldingsutveksling" har ifront også hatt oppdrag gjennom flere år. EVRY tilbyr gjennom sin meldingsformidlingsløsning en integrasjonsplattform som knytter store deler av norsk næringsliv sammen i et nettverk for elektronisk samhandling. På denne måten gis kunder tilgang til en rekke forskjellige nyttetjenester som elektronisk fortolling, betalingsformidling, transportkjøp/logistikk og likende. ifront har hatt roller innen utvikling og vedlikehold av integrasjonsplattformen, og deltakelse i en rekke større og mindre integrasjonsoppdrag for tilknytning av nye kunder/kundegrupper og tekniske løsninger knyttet til bruk av integrasjonsplattformen.

Teknologi

Java, Oracle Application Server.

Roller

Arkitekt, utvikler.

Oppdatert 2013.04.14
 
Dronningens gate 6, 0152 Oslo | Org.nr. 982 349 192 | Tlf 22 91 07 71