Forsvaret FLO/IKT

FLO/IKT (Forsvarets Logistikkorganisasjon - IKT) har ansvar for hardware og software som benyttes i Forsvaret (se mer her). FLO/IKT utvikler systemer for intern bruk, men også for eksterne "kunder" i Forsvaret.

ifront har bistått FLO/IKT med teknisk spesifikasjon og utvikling av et system for overføring av filer mellom forskjellige graderinger. Systemet er sikkerhetssertifisert for Common Criteria EAL4 (se http://sertit.no/produkt/5/). Systemet er bygget som en Windows service, skrevet i C++, og benytter seg i stort omfang av de sikkerhetsmekanismer som allerede finnes i Windows.

ifront har også bistått FLO/IKT med utvikling av forskjellige typer applikasjoner, slik som:

  • COM tillegg til Active Directory Users and Computers (brukeradministrasjonsprogram for Windows Active Directory). Dette tillegget muliggjorde visning av egendefinerte felter på brukere og grupper i Active Directory. Dette gjør at man kan benytte standard verktøy for å vedlikeholde egendefinerte felter, og at man slipper å lage en egen applikasjon for dette. Tillegget ble skrevet i C++ med bruk av ATL.
  • Brukeradministrasjonsprogram. Forsvaret har mange tusen brukere og en veldig dynamisk organisasjon som endrer seg ofte. Forsvaret ønsket derfor å gjøre brukeradministrasjonen gjennom ett grensesnitt, i stedet for å gjøre brukeradministrasjonen i hver applikasjon. Programmet ble skrevet i ASP.NET og C#.
  • Agent for Windows PE (Preinstallation Environment). Ved tanking og installasjon av PCer og servere, benyttet Forsvaret Windows PE. Ved oppstart av PE for en installasjon, ble agenten startet. Agenten leste konfigurasjonen for installasjonen fra en sentral web tjeneste. Konfigurasjonen inneholdt da alle de kommandoer som skulle kjøres som en del av installasjonen, samt plasseringer for installasjonsmedier. Agenten kjørte kommandoene, og kontrollerte hele installasjonen. Agenten ble skrevet i C++, og web tjenesten i ASP.NET/C#.

Teknologi

ASP.Net, C#, C++, ATL, SQL Server

Roller

Arkitekt, utvikler

Oppdatert 2009.04.15
 
Dronningens gate 6, 0152 Oslo | Org.nr. 982 349 192 | Tlf 22 91 07 71