Internasjonalt Hus

InterPreto formidler oppdrag til ca. 250 tolker og oversettere, for fornøyde kunder over hele landet. årlig utfører InterPreto mer enn 12.000 tolkeoppdrag enten pr. telefon, skjerm eller ved fremmøte. I tillegg kommer oversettelser, kulturrådgivning og språkopplæring. For å effektivisere tolkeformidlingen besluttet InterPreto å utvikle et nytt produkt, E-tolk, ved å benytte moderne teknologi i form av telefonsentraler og IVR-serverere tett integrert med skreddersydd programvare.

Nexans Distribusjon AS (nå Intelecom) fikk oppdraget med å levere løsningen, og de henvendte seg til ifront as for å løse de oppgavene som måtte spesialutvikles.

ifronts løsning

ifronts server, InterpretServer, kjører på en MS Windows 2000 server med MS SQLserver. Serveren kommuniserer med en Alcatel 4400 telefonsentral vha. TSAPI.

Når en kunde vil ha levert et tolkeoppdrag over telefon ringer hun et nummer hos InterPreto. Etter å ha tastet inn bl.a. ordrenummer blir kunden satt over til en pilot. Heretter er det InterpretServer som har styring på samtalen. InterpretServer plukker opp denne samtalen, henter tolkens eller tolkenes (det kan tenkes at flere tolker behersker aktuelle språk og fagområder) telefonnummer fra databasen basert på ordrenummeret, ringer opp tolken, og setter over telefonen når tolken svarer. Hvis ingen tolker svarer vil samtalen bli satt over til callsenteret på Internasjonalt Hus. InterpretServer vil etter avsluttet tolkeoppdrag legge status og tidsforbruk inn i en database som danner grunnlaget for kundens faktura.

Kommentar fra Kristine Frafjord (Prosjektleder Nexans Distribusjon as)

"Etter å ha samarbeidet med ifront bl.a. på Opplysningen 1881 var vi aldri i tvil om at ifront kunne stå for telefoniintegrasjonen hos InterPreto. ifront forsto raskt kundens behov, og kom deretter med et forslag til løsning som tidlig kunne testes ut hos kunden.

ifront har også denne gangen designet og implementert en elegant løsning levert godt innenfor tidsfristen. Vi benytter ifronts kompetanse på CTI og programutvikling jevnlig både i innsalgsfasen og ved prosjektgjennomføringen, og nøler derfor ikke med å anbefale ifront som konsulenter og utviklere innenfor CTI prosjekter."

Oppdatert 2009.03.06
 
Dronningens gate 6, 0152 Oslo | Org.nr. 982 349 192 | Tlf 22 91 07 71