Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen er en hovedleverandør av kryptoutstyr til det norske forsvaret, og leverer også kryptoutstyr til andre land, og sivile løsninger. Kongsberg Gruppen har erfaring og ressurser til å integrere krypto utstyr med forskjellig kommunikasjonsutstyr. Kryptoutstyret dekker en bred produktrekke fra "off-line" terminaler til IP krypteringssystemer.

Kongsberg Gruppen har en løsning for sikker kommunikasjon mellom et firmanettverk og bærbare PCer ute på reise. Dataene blir kryptert med en algoritme som er godkjent for sikkerhetsnivå opp til BEGRENSET (NATO RESTRICTED). Krypteringen skjer i en ekstern krypteringsenhet som er tilkoblet datamaskinen via USB. ifront bisto Kongsberg Gruppen med å få denne løsningen til å støtte Windows 7.

Kombinasjonen av Kongsberg Defence Systems kompetanse innen kryptering og maskinvare med ifronts kompetanse innen systemintegrasjon og programvareutvikling har gitt meget gode synergier.

Oppdatert 2013.11.06
 
Dronningens gate 6, 0152 Oslo | Org.nr. 982 349 192 | Tlf 22 91 07 71