NAV

NAV har en mengde kontaktsentre med utstyr fra Alcatel Lucent levert av Intelecom spredt rundt i Norge. For å måle svartider og effektivitet, og kunne planlegge bemanningen på kontaktsenterene har NAV behov for detaljert og korrekt statistikk for alle anrop på alle kontorer.

Intelecom ba ifront lage en løsning som kunne aggregere anropsdata og presentere den på en web-side. Denne løsningen var NAV så fornøyd med at den ble trukket frem som et nyttig hjelpemiddel i et protrettintervju med NAVs direktør Tor Saglie i Dagens Næringsliv 02.05.2009. Les intervjuet her.

Teknologi

ASP.Net, JQuery, C#, SQL Server

Roller

Arkitekt, utvikler

Oppdatert 2009.04.15
 
Dronningens gate 6, 0152 Oslo | Org.nr. 982 349 192 | Tlf 22 91 07 71