NAV

NAV kommuniserer elektronisk med en mengde ulike samhandlere i helsevesenet og det offenlige Norge, bl.a. legekontor, legevakter, sykehus, apotek, bandasjister, Altinn, kommunene og Statens Innkrevingssentral. Tilsammen er det over 4000 ulike samhandlere. Meldingene som utveksles er bl.a. sykemeldinger, refusjoner, inntektsopplysninger, egenandelsspørringer, fastlegespørringer, pasientlister og elektroniske brev mellom NAV og leger.

NAV har valgt å benytte ebXML, en internasjonal standard for elektronisk samhandling med XML. For denne løsningen, som er en av de største ebXML installasjoner i verden, vant leverandøren av ebXML-programvaren en pris i 2008. Se Xenos Named "Medallist" at 2008 BCS IT Industry Awards og http://www.ebxml.org/ for mer detaljert informasjon om ebXML.

ifront har deltatt i videreutvikling av løsningen, og har levert vesentlige bidrag ifm. fjerning av EJB, utvikling av administrasjonsgrensesnitt, enhetstesting, utvidet bruk av automatisert integrasjonstesting, innføring av maven, omskrivning av sikkerhetsmoduler og generell refakturering og utvidelser.

Teknologi

PKI, ebXML, Spring, Spring MVC, Maven, Subversion, BouncyCastle, Apache XML Security, JEE, WebSphere, MQSeries, Jenkins, jQuery, JSON, CSS.

Roller

Arkitekt, utvikler

Oppdatert 2013.04.14
 
Dronningens gate 6, 0152 Oslo | Org.nr. 982 349 192 | Tlf 22 91 07 71