NSB

NSB er en av Norges viktigste transportbedrifter. Toget er det viktigste transportmiddelet, men også bil og buss utgjør en stor del av omsetningen. Konsernet NSB er delt inn i flere enheter og datterselskaper.

Våre konsulenter har bistått NSB med å utvikle ulike komponenter for informasjon om ruter, tilgjengelighet av plasser på innenlands- og utenlandstog og kundeinformasjon. Reiseplanleggeren på NSBs sider benytter deler av disse komponentene.

Systemet kommuniserer med systemer hos SJ i Sverige og DSB i Danmark. Systemet kjører på servere fra Sun Microsystems og benytter bl.a. databaser fra Sybase og mellomvare som MQSeries fra IBM i tillegg til egenutviklet kommunikasjonsprogramvare.

ifront har også utviklet et SOAP/XML grensesnitt mot reiseplanleggeren som benyttes av systemer i NSB.

Oppdatert 2009.03.06
 
Dronningens gate 6, 0152 Oslo | Org.nr. 982 349 192 | Tlf 22 91 07 71