Skatteetaten

Skatteetaten sørger for at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på en riktig måte. Samtidig har skatteetaten ansvar for at folkeregistrene blir oppdatert.

Etaten hadde i 1999 ansvar for at det ble krevd inn og innbetalt ca 400 milliarder kroner i skatter og avgifter til staten. Skattedirektoratet har utviklet et omfattende system (MVA3) for forvaltning av merverdiavgift. Dette systemet er basert på "3 lags Internett arkitektur", og har omfattende interaksjon med andre interne og eksterne systemer.

ifront har hatt sikkerhetsansvaret for MVA3 prosjektet. Oppdraget gikk ut på å designe en tilfredsstillende sikkerhetsløsning, samt å verifisere at dette designet ble fulgt. I dette ligger bl.a. avanserte løsninger for autentisering, autorisasjon, logging og skjuling/forsegling av informasjon.

ifront har også vært engasjert for kvalitetssikring av ytelse og tilgjengelighet i MVA3 systemets Oracle databaser. Dette innbefattet akseptansetest av komplekse Oracle databaser.

Tidligere har ifronts konsulenter spilt viktige roller i design og utplassering av skatterirektoratets landsdekkende datanett. Det er også nedlagt viktig arbeid i tilrettelegging av utstyr og prosedyrer for drift av datanettet.

ifront har levert viktig kompetanse for å sikre skatteetatens nye systemer basert på Internett teknologi.

Oppdatert 2009.03.06
 
Dronningens gate 6, 0152 Oslo | Org.nr. 982 349 192 | Tlf 22 91 07 71